Breadcrumbs

Pusat Kelestarian Dialysis Sdn. Bhd (Subsidiari)


Koperasi Warga USM telah membeli bangunan di Bandar Satelit Islam Pasir Tumboh yang bernilai RM 908,800 dimana RM 720,000 adalah daripada pinjaman SKM. Anak Syarikat ini ditubuhkan pada 28 Julai 2011  untuk memenuhi syarat Kementerian Kesihatan Malaysia bagi penubuhan pusat kesihatan. Pusat Dialisis Lestari telah mula beroperasi pada 22 Ogos 2011 dengan kapasiti 2 unit mesin Dialisis dengan 2 orang pesakit tetap dan 2 orang pesakit yang menumpang. Proses pengubahsuaian Pusat Dialisis Lestari ini melibatkan kos sebanyak RM 250,000.00. Pusat Dialisis ini memiliki 6 unit mesin Dialisis yang melibatkan kos sebanyak RM 300,000.00 manakala kos pembelian mesin RO,Reprosessor, Automatic Dialyzer dan lain-lain alatan melibatkan kos RM 150,000.00. Sehingga 29 Februari 2012 bilangan pesakit yang menerima rawatan di Pusat Dialisis Lestari adalah seramai 25 orang. Setiap seorang pesakit perlu menjalani 3 kali rawatan dalam seminggu dimana setiap rawatan melibatkan kos sebanyak RM200.00 sekali rawatan.

Telefon: 09-7646223

Pusat Pakar Perunding Kesihatan Holistik

 

Telefon: 09-7646227

 


 

 


Go to Top
Template by JoomlaShine